Webshop beheren

Binnen pagina beheer is het ook mogelijk om uw webshop te beheren. Via deze wijze is het mogelijk om categorieën en producten toe te voegen of eventueel te wijzigen.


Beheren
Om uw webshop te beheren kiest u onder beheren wij de webshop de knop “Categories”.


Categories beheren
U ben aangekomen op de beheerpagina voor de categorieën. Momenteel ziet u de bestaande Categories die al in de webshop zitten. Op deze pagina is het mogelijk om ze te beheren, aan te maken of te verwijderen.


Verwijderen
Mocht u laten een Category of een Product willen verwijderen kunt u klikken op het kruisje achter het product en vervolgens klikt u op ja en het product word verwijdert.

Categorie toevoegen
Om een Category toe te voegen klikt u rechtsbovenaan de pagina op de knop Categorie toevoegen.


Categorie aanmaken
Net als bij het toevoegen van de pagina vult u hier de gegevens in voor een link en de naam die de category zal hebben op de voorpagina. Mocht u meerdere talen ter beschikking hebben is het verplicht om de Url en de Titel voor elke taal in te vullen.
Als u alles heeft ingevuld kunt u klikken op de knop opslaan op de Category aan te maken.


Producten beheren
Als u op de pagina Categories zit kun u doorgaan met het beheren van de producten. Om een product toe te voegen gaat u naar Beheren en vervolgens klikt u op Products.


Producten pagina
U bent nu op de producten pagina aangekomen. Momenteel staan er nog geen producten in aangezien deze Category net is aangemaakt.


Producten toevoegen
Om een product toe te voegen klikt u rechtsbovenaan op de knop Product toevoegen. 


Stap 1: Product informatie
Als eerste vult u de Prijs, Minimale afname en de eventuele Levertijd in.


Stap 1: SEO
Net als bij het toevoegen van de pagina vult u hier de gegevens in voor een Link, Titel en de SEO gegevens. De titel zal de naam zijn die de klant krijgt te zien.
 Stap 2: Beschrijving
Bij deze stap kunt u een beschrijving geven over uw product.


Stap 3: Foto’s
Via deze wijze kunt u verschillende foto’s toevoegen aan de pagina om uw product goed te laten zien.
Vervolgens klikt u linksonderaan op de knop Opslaan en u heeft een product aangemaakt.
 Producten beheren
U keert nu terug naar de producten pagina en ziet het zojuist aangemaakt product.